Konradów 57
Lądek Zdrój

Napisz do nas
info@karczmisko.pl

+(48) 721 713 121

Regulamin Pensjonatu Karczmisko​

 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 11:00. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.

2. Rezerwacji pokoi dokonuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku 30% kosztów pobytu w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji wstępnej.

3. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

4. W przypadku rezerwacji niestawienie się Gościa w pensjonacie do godziny 6:00 rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, o ile nie ustalono inaczej.

6. Wpłata pozostałej części należności za pobyt powinna być uregulowana gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu.

7. W przypadku wyjazdu przed upływem rezerwowanego terminu, z przyczyn niezależnych od pensjonatu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

8. Zwrot dokonanego zadatku może nastąpić w przypadku zgłoszenia rezygnacji z zarezerwowanych miejsc nie później niż 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

9. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w pensjonacie od godz. 7:00 do godz. 22:00 po uprzednim powiadomieniu pensjonatu.

10. W pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

11. Ze względu na drewniane podłogi w pensjonacie obowiązuje obuwie zmienne.

12. Zabrania się sporządzania i spożywania posiłków w pokojach gościnnych. Do tego celu udostępniona jest jadalnia z kuchnią na parterze.

13. Ze względów bezpieczeństwa przy opuszczaniu pensjonatu należy zawsze zamykać okna oraz drzwi pokoju, a także drzwi pensjonatu na klucz.

14. Parking przy pensjonacie jest bezpłatny i niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną.

15. Gość powinien zawiadomić właściciela pensjonatu o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających.

17. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

18. Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela pensjonatu.

19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki,  itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

Właściciele pensjonatu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.